950.000 

Chậu cây thông minh Xiaomi RoPot giúp bạn giải quyết vấn đề thiếu không gian xanh và khồng cần mất nhiều thời gian chăm sóc.