Các hợp chất của vật liệu polyresin và đá cho sự ra đời của các sản phẩm trọng lượng nhẹ trong số các đồ đá. Poly-terrazzo nặng hơn nhiều sợi, nhưng vẫn giữ được tất cả những ưu điểm của các khía cạnh đá mà không có sự nặng nề của nó. Bộ sưu tập này được khuyến khích sử dụng trong nhà và ngoài trời.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.