2.703.000 

Chậu cây composite Esteras vân đá đen BRIELLE cao cấp thiết kế ưu việt nhiều đặc điểm nổi bật không sản phẩm chậu nào có được như: nhẹ, bền, đẹp kết tinh từ các sợi thủy tinh.