595.000 

Chậu hoa nhựa Composite Esteras Heerle trồng cây cảnh chất lượng của Đức đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách hàng. Chậu có đầy đủ 3 yếu tố quan trọng đó là: nhẹ, bền, đẹp. Chậu còn có những size lớn mà chỉ có chậu xi măng mới làm được, nhưng chậu composite size lớn sẽ có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với chậu xi măng tới 70%.