6.673.000 

Đài phun composite mini nội thất trụ vuông Apuro với hai cạnh bị cắt tạo nên mảng nghệ thuật. Thác nước dòng chảy tự nhiên đem đến may mắn.